• Projekty > Projekty 2006 > Sesja naukowa "Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej" - 2006
 • Sesja naukowa: "Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej"

  24 listopada 2006 roku odbyła się w Bibliotece Elbląskiej sesja naukowa, poświęcona charakterystyce zbiorów zabytkowych. Przedmiotem konferencji był księgozbiór Biblioteki Gimnazjalnej, a następnie Miejskiej, który powrócił do Elbląga po 50 latach przechowywania na prawach depozytu z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

  Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej to niezwykle cenna kolekcja inkunabułów, starodruków, rękopisów i, głównie niemieckojęzycznych, czasopism z XIX i XX wieku, która zajmuje istotne miejsce w kulturowym i intelektualnym dziedzictwie Polski i całej Europy. Należy podkreślić, że księgozbiór zabytkowy Biblioteki Elbląskiej jest jedną z najbardziej okazałych kolekcji tego typu zbiorów wśród bibliotek publicznych w Polsce, a pośród tych cennych zbiorów wyróżnia się pokaźny zbiór Biblii (ok. 160 wydań w różnych językach) oraz apokryfy, listy pasterskie, Pieśni, Ewangelie, mogące służyć jako nieoceniony materiał do badań dla teologów.

  Ponadto Biblioteka posiada XVI i XVII-wieczne łacińskie źródła piśmienne do badań nad historią doktryny i idei Kościoła pióra św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Justyna, Marcina Lutra oraz listy papieskie Piusa II, Bonifacego VIII, Leona I, Grzegorza IX. Istotną część zbiorów stanowią także traktaty filozoficzne autorstwa klasyków myśli Arystotelesa, Kartezjusza, Spinozy, Platona, Seneki oraz fundamentalne dla współczesnej geometrii dzieła Euklidesa. Pośród książek XVIII-wiecznych i nowożytnych przeważają wydawnictwa niemieckojęzyczne z zakresu teorii i historii literatury, leksykologii, językoznawstwa, literatury pięknej (głównie klasyka niemiecka, ale także tłumaczenia na niemiecki, między innymi dzieł polskich), geografii, nauk ścisłych, historii. Szczególne pod względem poznawczo-źródłowym są kolekcje muzykaliów (ponad 500 jednostek) oraz zbiory kartograficzne (około 200 map i atlasów).

  Na sesji omówione zostały rękopisy, głównie listy do Henryka Nitschmanna, elblążanina, polonofila i słowianofila. Pozostałe referaty dotyczyły między innymi inkunabułów, starodruków w języku polskim, wspomnianych wyżej Biblii, druków weneckich, druków okolicznościowych, czasopism XIX i XX-wiecznych oraz programów Gimnazjum Elbląskiego. Na sesji wystąpili naukowcy z uniwersytetów Warszawskiego, Gdańskiego i Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje referaty autorskie wygłosili również elblążanie - pracownicy Biblioteki Elbląskiej, a z odczytem na temat druków okolicznościowych zgromadzonych w Bibliotece Elbląskiej wystąpiła Fridrun Friese z Uniwersytetu Osnabrück.

  Sesji towarzyszył koncert muzyki dawnej w wykonaniu muzyków Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pod dyrekcją Ryszarda Skotnickiego oraz wystawa wybranych cennych zbiorów.

  Efektem sesji są dwie publikacje: informator "Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej" i materiały pokonferencyjne "Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r." W książce zawarto referaty wygłoszone podczas Sesji, poszerzone przez autorów o fragmenty przygotowane jedynie do publikacji. Wstęp do książki napisał Jacek Nowiński - Dyrektor Biblioteki. 

  W okresie przygotowawczym zrealizowano cykl odczytów na temat Henryka Nitschmanna adresowanych do uczniów szkół średnich oraz lekcje biblioteczne "Od kamienia do kodeksu, czyli historia książki rękopiśmiennej" dla gimnazjalistów.

  PROGRAM SESJI
  godz. 10.00 - otwarcie sesji - mgr Jacek Nowiński - Dyrektor Biblioteki Elbląskiej
  godz. 10.10 - ks. dr Andrzej Kilanowski - Sermones de sanctis ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)
  godz. 10.30 - mgr Maria Strutyńska - Stare druki Biblioteki Elbląskiej (Biblioteka Główna UMK)
  godz. 10.50 - mgr Elżbieta Lewandowska - Biblie w zbiorach Biblioteki Elbląskiej: druki od XV do XVIII wieku (Biblioteka Elbląska)
  godz. 11.10 - dr Joanna Pietrzak-Thébault - Między arcydziełami literatury a dydaktyczną potrzebą. Włoskie druki XVI-wieczne w księgozbiorze elbląskim (Uniwersytet Warszawski)
  godz. 11.40 - dr Jolanta Dygul - Komedia "Alchimista" Bernardyna Lombardiego, aktora trupy teatralnej "Confidenti" (Uniwersytet Warszawski)
  godz. 12.30 - mgr Jolanta Karmowska - Starodruki w języku polskim w Bibliotece Elbląskiej (Biblioteka Elbląska)
  godz. 12.50 - dr Fridrun Freise - Druki okolicznościowe w zbiorach Biblioteki Elbląskiej (Uniwersytet Osnabrück) 
  godz. 13.10 - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Polski krąg korespondentów Henryka Nitschmanna (Uniwersytet Gdański)
  godz. 13.30 - prof. dr hab. Marek Andrzejewski - Nabytki prasowe Biblioteki Elbląskiej (Uniwersytet Gdański)
  godz. 13.50 - mgr Lech Słodownik - Zawartość programów Gimnazjum Elbląskiego i ich znaczenie w badaniach naukowych (Elbląg)
  godz. 14.10 - dyskusja
  godz. 15.00 - koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Młodzieżowego Domu Kultury

  Patronat honorowy nad sesją objął Prezydent Miasta Elbląga Henryk Słonina.

  Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, Priorytet 1: Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury

Do góry

Kalendarium imprez

« Listopad 2022 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Newsletter