• Projekty > Projekty 2009 > Od wiedzy do efektów
 • Od wiedzy do efektów

  Termin realizacji: 01.02 - 31.12.2009 r.

  Projekt składa się z części badawczo-analitycznej i szkoleniowo-konferencyjnej.

  Celem części badawczo-analitycznej pt. "Nastoletni czytelnicy - podobieństwa i dystanse" jest obserwacja postaw czytelniczych ((aktywność, preferencje i wybory czytelnicze dokonywane w czasie wolnym i w ramach obowiązku szkolnego, wartości przypisywane udanej lekturze książkowej, źródła pozyskiwania książek, ocena i wykorzystanie zasobów bibliotek, z których korzystają, sposoby spędzania wolnego czasu itp.) młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego, kończącej powszechny etap edukacji oraz użytkowanie przez nich komputerów i Internetu. Wyniki tego badania pozwolą opisać, w jakim stopniu biblioteki publiczne w Elblągu i powiecie są wykorzystywane przez nastoletnich czytelników oraz czy zaspokajają ich potrzeby czytelnicze.
  Planowane badanie będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym w Elblągu i powiecie elbląskim.
  Badanie ankietowe zrealizowano w okresie marzec-kwiecień 2009 r. Objęło 519 uczniów z gimnazjów Elbląga (11 szkół) i powiatu elbląskiego (11 szkól). Podstawowym narzędziem była ankieta audytoryjna przeprowadzona wśród uczniów jednej z trzech klas wszystkich gimnazjów w Elblągu i powiecie elbląskim.
  Analiza otrzymanych wyników pozwoli na opracowanie programu animacji czytelnictwa gimnazjalistów, stworzenie takich rozwiązań, by Biblioteka Elbląska i biblioteki publiczne w powiecie zmieniały się pod kątem zaspokajania czytelników - gimnazjalistów i ich oczekiwań. Badanie będzie ponadto przydatne w praktyce dla nauczycieli-bibliotekarzy oraz nauczycieli-polonistów.
  Autorem badań jest dr Zofia Zasadzka - socjolog z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie, specjalista w zakresie badań czytelniczych wśród młodzieży. Opracowanie statystyczne wykonał OBOP. Aktualnie trwają prace nad analizą wyników i przygotowaniem szczegółowego raportu.
  Raport z badań czytelnictwa gimnazjalistów zostanie przedstawiony na konferencji ?Animacja czytelnictwa gimnazjalistów w bibliotekach? oraz ukaże się w formie publikacji elektronicznej.
  W celu opracowania programu animacji czytelnictwa gimnazjalistów w Bibliotece Elbląskiej niezbędne są szkolenia pracowników zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Dotychczas odbyły się 2 szkolenia wewnętrzne, które przeprowadził Tomasz Krzemiński (B&O Navigator Firma Szkoleniowa):
  "Zespół zorientowany na wynik i cel. Zarządzanie przez cele" 21-22 kwietnia 2009 r.
  "Kreowanie wizerunku firmy" 19-20 maja 2009 r.
  "Kurs biblioterapii" przeprowadzony przez fachowców z Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i Ośrodka Biblioterapii przy Towarzystwie Przyjaciół PBW w Gdańsku.
  28 października 2009 r. odbędzie się konferencja pt. "Animacja czytelnicza gimnazjalistów w bibliotekach". 

  Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. Priorytet 2: Obserwatorium kultury.
  Całkowity koszt zadania: 57.775 zł.
  Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 40.000 zł

Do góry

Kalendarium imprez

« Listopad 2022 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Newsletter