• Projekty > Projekty 2012 > Konserwacja zachowawcza
 • Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.

  Projekt „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.” trwał od maja do października. W ramach projektu zabiegom konserwatorskim poddanych zostało łącznie 1321 woluminów druków z XVIII wieku.

  Biblioteka Elbląska aktywnie działa na rzecz ochrony cennego zabytkowego księgozbioru, który w 2009 roku wpisany został do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Wśród tych działań priorytetowe miejsce ma oczyszczenie kolekcji starych druków i przeniesienie jej do nowych pomieszczeń magazynowych, spełniających najwyższe normy przechowywania zabytkowych materiałów bibliotecznych. W 2010 roku, w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zachowawczej konserwacji poddano 2280 woluminów druków XV-XVII w. Kontynuacją tych działań był realizowany w  tym roku projekt konserwacji zachowawczej druków XVIII w. Tym razem konserwacji zachowawczej poddano zbiór 1321 woluminów druków XVIII w.

  Prace konserwatorskie trwały od maja do października. Uczestniczyli w nich zarówno etatowi pracownicy Biblioteki, jak i osoby zatrudnione dodatkowo na umowę-zlecenie. Byli to zarówno dyplomowani konserwatorzy ze specjalnością konserwacja zabytkowego papieru i skóry, jak i pracujący pod ich kierunkiem studenci. Pracom konserwatorskim patronowała prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska z Zakładu konserwacji papieru i skóry UMK w Toruniu. W ramach projektu prowadzone były również badania nad opracowaniem księgozbioru pod kątem historycznym – analizowano zapisy proweniencyjne i próbowano identyfikować znaki własnościowe.

  Prace badawcze dotyczyły również fragmentu księgozbioru bernardynów z Kadyn, który po kasacie klasztoru trafił do dawnej biblioteki Gimnazjum Elbląskiego.

  Każdy wolumin, zanim trafił w ręce konserwatorów, opisany został w bazie danych Biblioteki, która gromadzi informacje o stanie zachowania, technice wykonania, a także proweniencji poszczególnych książek.

  Dodatkowo przed podjęciem działań konserwatorskich każda z książek została sfotografowana (dokumentowano stan zachowania, technikę wykonania, a także znaki własnościowe).

  Wykonana została również ekspertyza mikrobiologiczna obejmująca badanie stanu magazynów oraz poszczególnych woluminów. Książki wykazujące ślady infekcji mikrobiologicznej poddane zostały dezynfekcji w komorze fumigacyjnej Biblioteki Elbląskiej.

  Zabiegi konserwatorskie obejmowały oczyszczanie opraw, krawędzi bloku oraz wyklejek i kart tytułowych. W niektórych przypadkach, gdy cały blok był mocno zabrudzony (np. pyłem ceglanym) oczyszczano go w całości karta po karcie. Ponadto w woluminach wymagających niewielkiej ingerencji konserwatorskiej wykonane zostały drobne naprawy.

  Książki najbardziej zniszczone zaopatrzone zostały w pudła ochronne wykonane z bezkwasowej tektury. Pozostałe książki otrzymały ochronne obwoluty, zaprojektowane przez konserwatora zabytków BE i zaopatrzone w specjalną stopkę umożliwiającą wysuwanie książki z szeregu bez chwytania jej za grzbiet.

  Zakonserwowane książki trafiły do nowych pomieszczeń magazynowych spełniających wymogi długotrwałego przechowywania zbiorów bibliotecznych.

  Po konserwacji każda z książek została ponownie sfotografowana, a zakres ingerencji konserwatorskiej oraz zastosowane materiały odnotowane zostały w bazie danych.

  Projekt został współfinansowany przez MKiDN z programu "Dziedzictwo kulturowe".

  Całkowity koszt projektu:74212,80
  Kwota dofinansowania: 54000,00
  Wkład własny: 20212,80

Do góry

Kalendarium imprez

« Listopad 2022 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Newsletter